ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Brookings และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรคาดการณ์ว่า โรคโควิด-19 อาจทำให้อัตราการเกิดใหม่ในสหรัฐอเมริกาลดลงมากกว่า 500,000 ราย โดยนักวิจัยจากสถาบัน Brookings วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับภาวะเจริญพันธุ์ในสหรัฐอเมริกา ช่วงเศรษฐกิจถดถอยปี 2007 – 2009 และการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงปี 1918

พร้อมกับการวิเคราะห์ปัจจัยอื่น ๆ เช่น การตกงานในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 นายแพทย์ Rahul Gupta หัวหน้าแพทย์แห่ง March of Dimes ในกรุงนิวยอร์ก ระบุว่า ตอนที่เราเริ่มทำการคำนวน เราดูข้อมูลการระบาดของโรคในปี 1918 เช่นเดียวกับสถาบัน Brookings และเราก็พบว่าภาวะการเจริญพันธุ์ลดลงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 9-10 เดือน ดังนั้น อัตราที่ลดลง 10, 15 หรือ 20 เปอร์เซ็นต์ในช่วงหลายปีต่อจากนี้จะก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ การคาดการณ์เศรษฐกิจและภูมิศาสตร์ประชากรที่มีแนวโน้มว่าจะลดลงในส่วนของอัตราคนตั้งครรภ์นั้น จะส่งผลต่อคนในรุ่นต่อไป นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมปัญหานี้จึงสำคัญ